Διεύθυνση
Κλεισόβης 12 Αθήνα 10677
Τηλέφωνο
+30 210 38 43 434
e-mail
info@chrimek.gr