Διεύθυνση
Ακαδημίας 95 Αθήνα 10677
Τηλέφωνο
+30 210 38 43 434
e-mail:info@chrimek.gr