Πυρανιχνευτές - Ανιχνευτές διαρροής αερίου

H εταιρεία «ΧΡΥΜΕΚ» αναλαμβάνει να θωρακίσει την ασφάλεια σας για μια ζωή.
Διαθέτουμε πίνακες πυρανίχνευσης ,ανιχνευτές θερμότητες καπνού, ανιχνευτές
διαρροής αερίου.
Τα συστήματα πυρανίχνευσης μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τον πίνακα του συστήματος συναγερμού σας.
Προσφέρουν άριστη πρόληψη στον κίνδυνο από την φωτιά ή την διαρροή αερίου

Εμφάνιση όλων των 8 αποτελεσμάτων