Ανιχνευτές 2πλης φωτοδέσμης πολλαπλών συχνοτήτων τύπος AAS-DUAL

Κατάλληλος για μονοκατοικίες .

Περιγραφή

Ανιχνευτές 2πλής φωτοδέσμης με αδιάβροχο φίλτρο ηλιακού φωτός ,με  ενσωμτωμένο σύστημα ευθυγράμμισης με Laser.

Aυτόματο φίλτρο τροφοδοσίας για μείωση του θορύβου ,για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες.

Διπλή δέσμη για ελαχιστοποίηση των ψευδοσυναγερμών.

Προγραμματιζόμενος χρόνος ανταπόκρισης  A.G.C.IP-55 προστασία/προστασία tamper.

Τροφοδοσία χωρίς πολικότητα.

Τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων .

Θερμαντική αντίσταση .