ΒΕΑΜS MIKΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

 

 

Περιγραφή

Εμβέλειας 60m

Εμβέλειας 120m

Εμβέλειας 200m

Ψηφιακοί Ανιχνευτές  μικροκυμάτων (πομπός -δέκτης) εξωτερικής χρήσης.

Ιδανική λύση για αξιόπιστη προστασία χώρων όπως αεροδρόμια ,στρατόπεδα, βιομηχανικά κέντρα, φωτοβολταϊκα πάρκα.

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω θύρας USB(SOFT-WARE HPWIN),για την καλύτερη ρύθμιση λειτουργίας.

Με την χρήση της πλακέτας X SAT HP,μπορεί να  γίνει απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση.

Microwave Beams