Πληκτρολόγιο DSC PK55098E1

Πληκτρολόγιο τύπος PK5508E1

Περιγραφή

  • Διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών .PK5501 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
  • Πλήκτρα για συναγερμό φωτιά και πανικό
  • Διαθέτει εικονίδια λειτουργιών