ΠληκτρολόγιοPC1555RKZ

Περιγραφή

Πληκτρολόγιο LED 8 ζωνών

Με φωτιζόμενα πλήκτρα ένδειξης λειτουργιών και ζωνών .

l_PC1555RKZ.jpg ANOIKTO