Χρηματοκιβώτιο 670 με ηλεκτρονικό συνδυασμό και κλειδαριά χρματοκιβωτίου

  • Πιστοποιημένη αντιπυρική προστασία για 2 ώρες
  • Οθόνη Lcd
  • Τοποθέτηση προσωπικών συνδυασμών από 4-10 αριθμούς
  • Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου τελευταίας τεχνολογίας
  • Μηχανισμός άμεσου κλειδώματος (relocking)
  • Δυνατότητα Πακτώσεως