Πιστοποιημένες Ηλεκτρονικές κλειδαριές -Μηχανισμοί χρονοκαθυστέρησης

Το σύστημα χρονοκαθυστέρησης συνίσταται για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας ενός χώρου δεδομένου ότι το χρηματοκιβώτιο δεν ανοίγει αμέσως ακόμα και με την χρήση του σωστού κωδικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κακοποιός αποφεύγει να περιμένει σε ένα χώρο για να πάρει το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου και απομακρύνεται αφήνοντας άθικτα τα τιμαλφή σας,

Περιγραφή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ