Χρηματοκιβώτιο Τύπου R2

Χρηματοκιβώτιο Ελληνικής κατασκευής βαρέως τύπου R2

Με Αμερικάνικο κώδικα la gard επιλογής από 1-3 διψήφιους αριθμούς καθώς και κλειδαριά πιστοποιημένη Γερμανικού οίκου

Εξωτερικών διαστάσεων :Ύψος 70cm,πλάτος 50cm,βάθος 50cm,βάρος 250kg.

Mε δυνατότητα πακτώσεως.

*Στο ανωτέρω χρηματοκιβώτιο μπορεί να κατασκευαστεί ειδική σχισμή για την ρίψη φακέλων ή χρημάτων .

Χρωματισμός : της αρεσκείας σας

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από έλασμα ψυχρής εξελάσεως DCP πρώτης διαλογής, αρίστης ποιότητας ,απόλυτα επιπέδου ,ίσου πάχους και απόλυτα λείου καθ’όλη την επιφάνεια ,κεκαμμένο στις γωνίες και κορυφές.

   Ο χώρος μεταξύ των δύο ελασμάτων έχει πλάγια ελάσματα, ηλεκτροσυγκολυμμένα  και σε ανάλογη απόσταση μεταξύ τους, ώστε να είναι αδύνατη ή διάτρηση με οποιαδήποτε διατρητικό μέσο.

Ο ποιο πάνω χώρος γεμίζεται με ειδικό και ισχυρό μείγμα μονολιθικής δομής αρίστης ποιότητας προκειμένου το χρηματοκιβώτιο να καθίσταται απρόσβλητο όχι μόνο από πλευράς δρεπανιών αλλά και χρησιμοποιήσεως οξυασετελίνης ,καθώς και με ειδικό κράμα κορουνδίου για την πλήρη προστασία του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου από φωτιά.

Το ανωτέρω χρηματοκιβώτιο είναι ανθεκτικό σε πτώση από ύψος.

Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά κατασκευής και το κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου  χωρίζεται σε (2)διαμερίσματα με ενδιάμεσο έλασμα.

Στο ίδιο διαμέρισμα τοποθετείται ο μηχανισμός των κλειδαριών και μπροστά από τον μηχανισμό τοποθετείται πλάκα από ατσάλι , η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου το χρηματοκιβώτιο από παραβίαση με οποιαδήποτε διατρητικό μέσο.

Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ασφαλίζει με κλειδαριά επτά (7) ελατηρίων και με κώδικα ασφαλείας 1.000.000 συνδυασμών ,στηρίζεται δε επί του κυρίως σώματος πάνω σε 2 μεντεσέδες βαρέως τύπου.

Για την εφαρμογή κλεισίματος και ανοίγματος της πόρτας τοποθετούνται μπάρες διαμέτρου 25χιλ. οι οποίες κατά το κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου εισέρχονται στο κυρίως σώμα καθιστώντας ανέφικτο το άνοιγμα της πόρτας.