Επιλογή Σελίδας

24 ώρες την ημέρα & 365 ημέρες το χρόνο!

servicesΟι υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο λήψης σημάτων είναι πολυάριθμες. Οι υπηρεσίες είναι στενά συνδεδεμένες με τα σήματα και την επεξεργασία τους, που λαμβάνονται  από το ηλεκτρονικό Κέντρο Λήψης Σημάτων  και από τα κατά τόπους εγκατεστημένα συστήματα συναγερμών στους προστατευόμενους χώρους που ελέγχονται.

Χωρίζονται σε τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες.
1. Επείγουσας – Άμεσης προτεραιότητας

2. Έμμεσης προτεραιότητας

3. Τεχνικής φύσεως

4. Ρουτίνας

Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Επιχειρήσεων και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό  είναι σε θέση να αξιολογήσει την σοβαρότητα του κάθε σήματος – κατάστασης – περιστατικού και να προβεί σε άμεσες και καίριες ενέργειες, με ενημέρωση της άμεσης δράσης, της άμεσης επέμβασης (όπου υπάρχει σαν υπηρεσία), της πυροσβεστικής, των πρώτων βοηθειών, του συνδρομητή, του υπεύθυνου του χώρου ή των υπευθύνων που έχουν οριστεί από τον ίδιο το συνδρομητή, του εγκαταστάτη – συντηρητή – τεχνικού του συστήματος ασφαλείας και άλλων, ανάλογα με το σήμα που λήφθηκε και την περίπτωση. Επίσης παρέχονται και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες συμφωνούνται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με τον συνδρομητή και τον εγκαταστάτη. Οι ειδικές υπηρεσίες συνήθως εξυπηρετούν μεγάλους πελάτες όπως τράπεζες, εταιρείες με αλυσίδες καταστημάτων, ειδικές εφαρμογές, φωτοβολταικά πάρκα και άλλα πολλά.

Προστατεύει ότι πολυτιμότερο έχετε! Από τηv προσωπική και οικογενειακή σας ασφάλεια, το σπίτι σας, τα τιμαλφή σας και την επιχείρησή σας. Με την εγγύηση που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία μας, το έμπιστο προσωπικό μας, οι χιλιάδες ευχαριστημένοι συνδρομητές μας και το όνομα μας, αναλαμβάνουμε: την άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών (άμεση επέμβαση) , της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του σταθμού πρώτων βοηθειών, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανάγκης. Την άμεση ενημέρωση των συνδρομητών και κάθε υπευθύνου που έχει ορισθεί από αυτούς π.χ. άμεσης επέμβασης, συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κλπ. Την ενημέρωση του εγκαταστάτη – συντηρητή, σε περιπτώσεις ανίχνευσης βλάβης ή σαμποτάζ των ελεγχόμενων συστημάτων ασφαλείας. Τηλεφωνικές οδηγίες – συμβουλές για τον χειρισμό των συστημάτων ασφαλείας προς τους συνδρομητές της, καθ’ όλο το 24ωρο.
Αναλυτικά οι Υπηρεσίες-Σήματα του Κέντρου Λήψης είναι :

(σημείωση σε όλα τα παρακάτω σήματα μπορούμε να έχουμε σημειακή αναγνώριση από το σημείο ακριβώς του προστατευόμενου χώρου που προήλθε ή διέγερση και φυσικά η αποκατάσταση καθώς επίσης και τον αριθμό του εξουσιοδοτημένου χρήστη που έπραξε τον αντίστοιχο χειρισμό του συστήματος, με λεπτομερή ανάλυση).

1.Σήμα Διάρρηξης – Συναγερμού

2.Σήμα Ληστείας – Μπουτόν Πανικού (σιωπηρός – ηχηρός)

3.Σήμα Πυρανίχνευσης – Φωτιάς (από καπνό, φλόγα, θερμοκρασία)

4.Σήμα Ιατρικής Βοήθειας

5.Σήμα Ενέδρας – Εξαναγκασμένου Αφοπλισμού (υπό απειλή)

6.Σήμα Διαρροής Αερίου

7.Σήμα Ελέγχου θερμοκρασίας (υψηλή – χαμηλή)

8.Σήμα Πλημμύρας – Διαρροής νερού ή υγρού

9.Σήμα Σαμποτάζ (καλωδίωσης, πίνακα, σειρήνας, πληκτρολογίου, ζώνης)

10.Σήμα Πίεσης (χαμηλή – υψηλή)

11.Σήμα Ελέγχου (φύλακα, patrol, άμεσης επέμβασης)

12.Σήμα Πτώσης Μπαταρίας – Μπαταρία Χαμηλή Τάση 12v

13.Σήμα Διακοπής Ρεύματος 220v

14.Σήμα Βραχυκύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος

15.Σήμα Τεχνικό πρόβλημα αισθητήρα ζώνης

16.Σήμα Πρόβλημα Μπαταρίας Ασύρματου Αισθητήρα ζώνης

17.Σήμα Αφοπλισμός – OFF συστήματος (Partition – υποσυστήματος)

18.Σήμα Οπλισμού – ON συστήματος (Partition – υποσυστήματος)

19.Σήμα Αφοπλισμού – Οπλισμού (αυτόματος, γρήγορος, πρόωρος, καθυστερημένος, απομακρυσμένος remote)

20.Σήμα Κλείδωμα Πληκτρολογίου εξ αιτίας λανθασμένης πληκτρολόγησης κωδικών

21.Σήμα Οπλισμός με STAY – παραμονή στο χώρο με παράκαμψη εσωτερικών ζωνών

22.Σήμα Απομόνωσης Ζώνης

23.Σήμα Αποκατάστασης (ζώνης, συναγερμού, ρεύματος, μπαταρίας, προβλήματος)

24.Σήμα Αυτόματη Απομόνωση Ζωνών

25.Σήμα Τεστ καλής λειτουργίας και Επικοινωνίας – REPORT

26.Σήμα Service – πρόβλημα συστήματος

27.Σήμα Μη διέγερση καμίας ζώνης για μεγάλο χρονικό διάστημα (καμία δραστηριότητα)

28.Σήμα Εισόδου – Εξόδου χρήστη από τον μενού του συστήματος

29.Σήμα Εγκλωβισμός στον Ανελκυστήρα

30.Σήμα Ακύρωσης Διάρρηξης – Συναγερμού

31.Σήμα Αίτηση Συντήρησης Τεχνικού
24 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ